Blå lådan


Med projektet Blå Lådan vill vi utveckla pedagogiska metoder och material för barn och unga med olika funktionsvariationer. Syftet är att göra marina och akvatiska miljöer tillgängliga för målgrupper och stärka deras kunskap om dessa miljöer på ett självständigt sätt. Marina miljöer är många gånger väldigt otillgängliga, detta vill projektet ändra på. Genom upplevelsebaserat lärande kommer projektet tillsammans med målgruppen utforska vilka metoder som är bäst lämpade för dem.

Projektet kommer bland annat ta fram metodböcker, utställningar, pedagogiska filmer, lärarhandledning, hemsida och använda sig av sociala medier samt digitala appar för spridning. Projektet kommer även att utveckla bliss och pictogram så att det finns tillgängliga tecken för marinamiljöer. Projektet kommer till viss del vara mobilt och turnera runt Skånes kust med en mobil verksamhetsvagn, för att tillsammans med målgruppen samla in exkursionsmaterial.

Projektet kommer pågå i tre år med hjälp av stöd från Allmänna arvsfonden.

 

Läs om vårt tidigare projekt Bryt ytan här